UBEZPIECZENIE
ZAWODOWE

Obowiązkowe

Istnieje grupa zawodów, która ze względu na rangę wykonywanych czynności oraz odpowiedzialność, jaką ze sobą niesie wymaga specjalnych regulacji. Zawody te zakwalifikowane zostały przez Radę Ministra Finansów do tych, które powinny posiadać obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego wobec osób trzecich za szkody spowodowane przez ubezpieczonego w związku z wykonywanym zawodem lub prowadzoną działalnością.

Oferujemy ubezpieczenia dla:

– lekarzy
– pośredników w obrocie nieruchomościami
– detektywów
– adwokatów i osób wykonujących zawody prawnicze
– księgowych
– biur rachunkowych
– nauczycieli
– zarządców nieruchomościami
– domów maklerskich
– architektów oraz inżynierów budowlanych
– organizatorów imprez masowych
– NZOZ/ZOZ

 

Dobrowolne

Istnieje grupa zawodów, których wykonywanie wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Ustawowo nie jest jednak wymagane posiadanie ubezpieczenia w związku z wykonywaniem zawodu. Ze względu na wysokie ryzyko roszczeń ze strony klientów na rzecz których wykonujecie Państwo czynności, zalecamy zabezpieczenie się przed ewentualnymi roszczeniami.

Oferujemy ubezpieczenia dla:

– lekarzy
– biur tłumaczeń
– kancelarii prawnych
– weterynarzy
– biur rachunkowych
– księgowych
– instruktorów sportowych
– nauczycieli
– geodetów.