UBEZPIECZENIE
JACHTÓW

Miłośnikom sportów wodnych zaoferować możemy ubezpieczenie jachtów, łodzi motorowych, skuterów i sprzętu pływającego. Ubezpieczenie działa na akwenach Rzeczypospolitej Polskiej i Europy.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje:

  • jachty i sprzęt wodny – od ryzyka uszkodzenia, zniszczenia i utraty (UBEZPIECZENIE JACHT-CASCO),
  • odpowiedzialność cywilną użytkownika wobec osób trzecich innych niż załoga jachtu lub współużytkownika sprzętu wodnego (UBEZPIECZENIE OC UŻYTKOWNIKA),
  • następstwa nieszczęśliwych wypadków kierownika jachtu, członków załogi lub użytkownika sprzętu wodnego (UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW),
  • rzeczy osobiste kierownika jachtu, członków załogi lub użytkownika sprzętu wodnego (UBEZPIECZENIE RZECZY OSOBISTYCH).

 

Wypłyń z nami na szerokie wody!