UBEZPIECZENIE
SPORTOWE

Ubezpieczenie kierowane jest do sportowców (zarówno zawodowców, jak i amatorów), osób rekreacyjnie uprawiających sport, organizatorów sportu, oraz osób uczestniczących w kulturze fizycznej z racji funkcji lub zajmowanego stanowiska.

Zaletą ubezpieczenia jest możliwość dostosowania umowy pod względem czasu ochrony, zakresu ochrony, wysokości sumy ubezpieczenia i świadczeń dodatkowych do potrzeb ubezpieczonych osób i możliwości finansowych ubezpieczającego.
Wypłacone świadczenia stanowią dla sportowca, albo osoby zawodowo związanej ze sportem, finansowe wsparcie w nieszczęściu, jakie go spotkało.

Ubezpieczamy osoby o najbardziej wyrafinowanym guście sportowym!