UBEZPIECZENIE
MIENIA

Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Przysłowie to przywodzi na myśl miejsce, do którego chętnie się wraca i w którym czujemy się bezpiecznie. Pragniemy zapewnić Państwu spokój poprzez kompleksowe ubezpieczenie mieszkania lub domu.

Możemy zaoferować Państwu ubezpieczenie:

 • domu mieszkalnego z elementami stałymi,
 • mieszkanie z elementami stałymi wraz z pomieszczeniami gospodarczymi (piwnice, komórki, schowki itp.) z ich elementami stałymi, a także:
 • ruchomości domowe, które mogą znajdować się w domu mieszkalnym lub mieszkaniu, pomieszczeniach i budynkach gospodarczych, budowlach lub na posesjach,
 • ruchomości domowe, które mamy ze sobą wychodząc z domu do pracy lub wyjeżdżając w podróż

 

Każdy z nas ma inne potrzeby ubezpieczeniowe i dlatego przygotowaliśmy długą listę ryzyk, które rozszerzają podstawowy zakres ubezpieczenia w zależności od indywidualnych oczekiwań tj.:

 • kradzież z włamaniem i rabunek,
 • kradzież (bez śladów włamania) dla wybranego mienia,
 • zniszczenie mienia powstałe w wyniku zamarznięcia wody w instalacjach lub urządzeniach znajdujących się w mieszkaniu lub domu mieszkalnym,
 • uszkodzenia mienia wskutek przepięcia nie będącego skutkiem uderzenia pioruna,
 • zniszczenie mienia powstałe wskutek wandalizmu,
 • zniszczenie mienia powstałe wskutek graffiti,
 • zalania spowodowane przenikaniem wód gruntowych.

Dodatkowo rozszerzyć możemy ochronę ubezpieczeniową o:

 • assistance w zakresie podstawowym lub rozszerzonym,
 • odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym,
 • ubezpieczenie bagażu poza miejscem ubezpieczenia (bagaż podręczny i bagaż podróżny),
 • kosztóy ochrony prawnej rodziny,
 • ubezpieczenie domu letniskowego,
 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.

 

Chcesz uzyskać więcej informacji na temat ubezpieczenia mienia, skontaktuj się z nami.

Oblicz swoją składkę

[calucateForm]