UBEZPIECZENIE SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI

Praca z dziećmi wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Na wychowawcach i nauczycielach spoczywa troska nie tylko o rozwój intelektualny, ale również i bezpieczeństwo podopiecznych. Naszą ofertę kierujemy do osób prowadzących działalność edukacyjną, wychowawczo-opiekuńczą oraz do osób, które pracują w zawodzie nauczyciela, opiekuna lub wychowawcy.

Proponujemy Państwu ubezpieczenie:

 • NNW dzieci, młodzieży szkolnej oraz pracowników,
 • odpowiedzialność Cywilną szkoły,
 • odpowiedzialność Cywilną nauczycieli z tytułu wykonywania zawodu,
 • budynki oraz mienie szkolne od ognia i innych zdarzeń losowych,
 • sprzęt elektroniczny od wszystkich ryzyk,
 • wyposażenie szkoły od ognia i innych zdarzeń losowych oraz od kradzieży z włamaniem i rabunku,
 • ubezpieczenie okryć wierzchnich oraz obuwia uczniów od kradzieży.

W jakich sytuacjach działa ubezpieczenie?

 • w czasie nauki,
 • w drodze do przedszkola lub szkoły,
 • w czasie zajęć pozalekcyjnych,
 • podczas uprawiania sportu (wyczynowo i rekreacyjnie),
 • przez 24 godziny na dobę (w kraju i za granicą),
 • w czasie wakacji.